ضرب دو عدد در جاوااسکریپت

تابعی با نام multiply تعریف کنید که دو عدد بعنوان ورودی دریافت کند، حاصلضرب آن دو را محاسبه کرده و نتیجه را بازگرداند.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!