نام گذاری متغیرها

خطاهای کد زیر را بوسیله حذف کاراکترهای غیر مجاز از نام متغیرهای تعریف شده و اصلاح نام آنها رفع کنید.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!