تعریف آرایه

متغیری با نام numbers از نوع آرایه تعریف کنید که شامل سه آیتم باشد. مقادیر و نوع آیتم های آرایه اهمیتی ندارد

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!