نمایش Hello World بوسیله alert

پیام Hello World را بوسیله تابع alert نمایش دهید.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!