نمایش Hello World در کنسول

پیام Hello World را در کنسول نمایش دهید.

آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!