تبدیل نمره عددی به معادل حروف انگلیسی

تابعی با نام convert تعریف کنید که یک ورودی عددی بعنوان نمره دریافت می کند و معادل حرفی نمره را بر اساس شرایط زیر بازمی گرداند:

  • 16 به بالا : A
  • 14 تا 16: B ( شامل 16 نمی شود)
  • 12 تا 14: C ( شامل 14 نمی شود)
  • 10 تا 12: D ( شامل 12 نمی شود)
  • زیر 10: F
آسان
برای پاسخ به سوال باید در کداش ثبت نام کرده باشید!