پیاده سازی جدول داده در Vue.js 2

در این دوره می خواهیم با کمک هم یک جدول داده را بوسیله Vue.js 2 پیاده سازی کنیم. بوسیله این جدول داده می توانیم اطلاعات را جستجو، مرتب و صفحه بندی کنیم.
(0)
0 تومان
shopping_cartخرید این دوره